Integritetspolicy

Berntson Wines & Spirits värnar om våra kunders personliga integritet och i denna policy informerar vi om hur dina personuppgifter behandlas när du besöker oss online och anmäler dig via ett e-postformulär för att få vårt nyhetsbrev eller annan marknadsföring från oss.

GDPR, General Data Protection Regulation, är en EU-förordning som från och med den 25 maj 2018 ersätter den svenska personuppgiftslagen, PUL. Förordningen innebär ett förtydligande av hur företag får behandla dina personuppgifter.

 

Vem är ansvarig för hur personuppgifterna hanteras?

Berntson Wines & Spirits, organisationsnummer 556748-1238, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in, varför och när?

Vi använder så kallade cookies (kakor) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. En cookie är en textfil som vid besök på eller vid interaktion med en webbplats läggs till i din webbläsares internminne.

Du har möjlighet att förhindra att sådana cookies placeras i din webbläsare. De flesta moderna webbläsare är inställda på att acceptera cookies automatiskt, men du kan själv välja att ändra inställningarna så att cookies inte accepteras. Förutom cookies använder vi också Google Analytics för statistisk och uppföljning.

E-postadresser för att kunna skicka ut nyhetsbrev

Vi planerar att samla in namn, e-postadresser och telefonnummer med syfte att göra e-postutskick/sms-utskick med uppdateringar, nyheter och trender inom vin- och dryckesbranschen. Personuppgifterna behandlas från det att du anmäler intresse för att få våra utskick, tills att du avregistrerar dig.

 

Vilka rättigheter har du över dina personuppgifter?

Vi arbetar för att följa EU:s dataskyddsförordning, GDPR). GDPR ger individer ett utökat integritetsskydd, bland annat rätten att alltid invända mot marknadsföring. Våra it-system hjälper oss att skydda dina personuppgifter från olovlig eller obehörig behandling.

Återkalla ditt samtycke till utskick av nyhetsbrev

Om vi behandlar uppgifter om din e-postadress/telefonnummer med stöd av att du har lämnat ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av dina personuppgifter. Återkallandet av samtycket gäller från och med dagen för återkallandet.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om uppgifter som rör dig behandlas samt tillgång till information om hur uppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av uppgifter som behandlingen gäller.

Rätt till rättelse

Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktige-postadress rättad, samt genom att tillhandahålla information komplettera ofullständiga e-post/telefonnummer

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att begära att din e-postadress och andra personuppgifter raderas på din begäran, om vi inte har skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR, eller annan lagstiftning.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot marknadsföring och/eller profilering kommer din e-postadress/telefonnummer inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till Datainspektionen som är behörig tillsynsmyndighet. Läs mer om Dataskyddsförordningen.

 

Kontaktinformation

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill vända dig till oss för att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss:

Berntson Wines & Spirits
Torsgatan 2
111 23 Stockholm
info@berntson.se